קטלוג


קָלִילִית אִירִית

קָלִילִית אִירִית הוא ספר נגינה לחלילית אירית ולכלים דומים. המנגינות מופיעות בצורת תווים רגילים בלבד, בניגוד לספרי הנגינה האחרים בהוצאת „פושישית”, שיצאו בליווי טבלטורה או בטבלטורה בלבד. בספר הסבר על האצבוע ואופן הנגינה, הוא מתאים הן לילדים והן למבוגרים, והרפרטואר בו מגוון.

בקטלוג הורדה אצבוע


מֶלוֹדִיקַל: נעימות קלות לנגינה בכלי־מקלדת

מֶלוֹדִיקַל הוא ספר למתחילים, ובו מנגינות לנגינה בכלי־מקלדת וכל כלי־נגינה שבנוי באופן דומה מרחבית, כמו הקסילופון. השיטה פשוטה: לכל צליל משוייך צבע, מדביקים מדבקות צבעוניות על הקלידים, ומנגנים לפי הטבלטורה הצבעונית שבספר. בספר, שמתאים הן לילדים והן למבוגרים בראשית דרכם המוזיקלית, הסבר על אופן הנגינה ודברי רקע על כל מנגינה בשתי שפות: עברית ואספרנטו. הספר הזה הוא האח התאום של אוֹקַלִינָה.

בקטלוג הורדה


טעימה מאספרנטו: חוברת לימוד מינימליסטית

טעימה מאספרנטו היא חוברת לימוד לשפה הכלל־עולמית אספרנטו. השימוש המקורי שלה הוא לשמש כעזר כתוב להוראת השפה במסגרת קבוצתית, אבל היא יכולה לשמש גם באופן משלים למקורות מידע אחרים (כמפורט בחלק „קישורים” שבחוברת) בלימוד עצמאי. העקרון המבני המנחה הוא פשטות ומינימליזם.

בקטלוג הורדה


אוֹקַלִינָה: נעימות קלות לנגינה באוקרינה

אוֹקַלִינָה היא ספר למתחילים, עם מנגינות לנגינה על כלי־נשיפה קטנטן שנקרא „אוֹקָרִינָה”. המגנינות — כולן פשוטות או שפושטו וקוצרו — כתובות בטבלטורה, שהיא שיטה קלה במיוחד ללימוד. בספר, שמתאים הן לילדים והן למבוגרים, הסבר על אופן הנגינה ודברי רקע על כל מנגינה בשתי שפות: עברית ואספרנטו. הספר הזה הוא האח התאום של מֶלוֹדִיקַל.

בקטלוג הורדה


אוּקַלֵּיקַלּוּת: נעימות לנגינה באוקוללה

אוּקַלֵּיקַלּוּת היא ספר למתחילים, עם מנגינות לנגינה על כלי־פריטה קטנטן שנקרא „אוּקוּלֶלֶה”. המגנינות — רובן פשוטות — כתובות הן בתיווי רגיל והן בטבלטורה, שהיא שיטה קלה במיוחד ללימוד. בספר, שמתאים הן לילדים והן למבוגרים, הסבר על אופן הנגינה ודברי רקע על כל מנגינה בשתי שפות: עברית ואספרנטו.

בקטלוג הורדה


בָּבֶל: כתב־עת לתרגום מלשונות העולם

בָּבֶל הוא כתב־עת לתרגום מלשונות שונות בעולם שהתרגומים מהן לעברית מעטים. בבל מהווה במה לחלוק בה עם הקורא העברי את עושר היצירה האנושית, ממקומות שונים ומתקופות ותרבויות שונות — עושר יצירה שלרובו המוחלט אין לדובר־העברית גישה באופן רגיל. בכך, הוא מהווה את הבמה היחידה בעברית המוקדשת לנישה הזאת.

בקטלוג אתר הורדה